KomCerMet: Opis Pakietu
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
Opis Pakietu

Projekt KomCerMet jest zgodny z celami 1. osi priorytetowej PO IG, gdyż może przyczynić się do rozwoju branż mających podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej pod względem efektów ekonomicznych, zatrudnienia i postępu technologicznego. Nawiązanie realnej współpracy nauki z przemysłem lotniczym i samochodowym w Polsce w zakresie kompozytów ceramiczno-metalowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla gospodarki – podnosząc jej innowacyjność, jak i dla polskiej nauki – zwiększając jej rolę w życiu gospodarczym i tworząc nowe miejsca pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, które podejmą produkcję kompozytów opracowanych w laboratoriach naukowych.

Poza wymienionymi w tytule projektu dwoma branżami przemysłu, praktycznie każda dziedzina życia gospodarczego jest beneficjentem nowych, lepszych materiałów – stąd motywacja do intensyfikacji badań naukowych w tym zakresie jest logiczna i społecznie oczekiwana.

KomCerMet jest projektem rozwojowym o charakterze aplikacyjnym poprzez możliwość bezpośredniego zastosowania w praktyce przemysłowej materiałów kompozytowych. Wpisuje się w szczegółowy opis priorytetów POIG w zakresie Działania 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.

Rozpowszechnianie wiedzy (DIS) (dissemination)

Przewiduje się, że działania promocyjne projektu i upowszechniające jego wyniki będą prowadzone w osobnym pakiecie DIS. Szczególnie ważnym zadaniem DIS będzie transfer nowych technologii KCM do przemysłu lotniczego i samochodowego, w tym ostatnim przypadku przy udziale partnera przemysłowego PIM. W DIS uczestniczyć będą wszyscy partnerzy konsorcjum, zaś grupą docelową jego działań będą przede wszystkim członkowie Zewnętrznej Sieci Przemysłowej (EIN) i Zewnętrznej Sieci Badawczej (ERN).
Przewiduje się organizacje corocznych warsztatów KomCerMet w celu przedstawienia postępu badań zainteresowanym ośrodkom badawczym zajmującym się kompozytami ceramiczno-metalowymi oraz firmom z sektora lotniczego i samochodowego (IPPT).
Przedstawiciele uczestników konsorcjum będą aktywnie uczestniczyć w konferencjach międzynarodowych przedstawiając wyniki badań uzyskanych w ramach projektu.

Wyślij emaila do znajomego
Serwis KCM jest oparty na systemie rozpowszechnianym zgodnie z warunkami licencji GNU GPL. Przygotowanie serwisu: IPPT PAN, 2009-2013.